Tamev'in Amacı ve Çalışma Alanları

Vakfın amacı Trabzon ve çevresinin dil, tarih, kültür, doğa, ekonomi ve eğitim konularında araştırma yapmak, yapılan çalışmaları toplumun bilgisine sunak, böylelikle ülkemizin kültürel, ekonomik gelişmesine ve çağdaşlaşmasına katkıda bulunmak.

Faaliyet Alanları:

Vakıf, amacını geliştirmek için aşağıdaki alanlarda calışmalarını yapar: Trabzon'un tarihsel, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerini tesbit etmek, ortaya çıkarmak. Tarihsel belge, yayın, film, afiş, fotoğraf vb. Güç bulunan yayınları bir araya getirerek Trabzon Arşivi'ni kurmak ve korumak, bu arşivi her türlü modern teknolojik imkanları kullanarak ilgililerin kullanımına sunmak. Yokolma süreciyle karşı karşıya bulunan tarih, kültür ve insan değerlerinin teknolojik imkanlar kullanılarak tesbiti ve uzun süre korunabilmeleri için teknik önlem almak. Trabzon halk sanatlarının, kültürünün ve doğasının sunduğu Trabzon Müzesi'ni kurmak ve işletmek .

Etkinlikler

Yayınlar