Haberler

Dosyalar:

Vekalet 25.05.2019 PDF

TAMEV Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı

Sn. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na

Vakfımızın 25.Mayıs.2019 günü saat 14.00 de yapılacak Olağan

Genel Kurul toplantısına mazeretim nedeniyle katılamıyorum

Adıma oy kullanmak üzere …………………………………………

vekil tayin ettim.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim

Başarılar diler, saygılarımı sunarım

VEKALETİ VEREN

ad- soyad

tarih

imza


Paylaş