Haberler

Dosyalar:

Vekalet 02.06.2019 PDF

TAMEV Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı

Sn. Kurucular Kurulu Divan Başkanlığı'na

Vakfımızın 02.Haziran.2019 günü saat 14.00 de yapılacak

Olağan Kurucular Kurulu toplantısına mazeretim nedeniyle katılamıyorum..

Adıma oy kullanmak üzere ……………………………………………..

vekil tayin ediyorum

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim

Başarılar diler, saygılarımı sunarım

VEKALETİ VEREN

ad- soyad Ömer Faruk Ciravoğlu

tarih

imza

16.12.2017


Paylaş