Haberler

Dosyalar:

GENEL KURUL DUYURUSU

GENEL KURUL DUYURUSU 2.05.2019

Vakfımız '' Olağan Genel Kurul Toplantısı '' aşağıda gösterilen yer ve

gündemde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, bir hafta sonra aynı yer ve saatte ikinci toplantı

yapılacak ve katılanların çoğunluğu ile karar alınacaktır.

Bilgilerinizi ve katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla

Erdal ATALAY

Yön.Kur.Başkanı

Yer : Trabzon Kültür Derneği Lokali

Fıstıklı Mescit Sokak No:5

Beylerbeyi, İstanbul

tel. 0216.422 45 55

Tarih : 25 . Mayıs . 2019 , Cumartesi , saat 14.00

25. Mayıs . 2019 tarihli toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise

ikinci toplantı aynı adreste bir hafta sonra yapılacaktır.

02 . Haziran . 2019 , Cumartesi , saat 14.00

Gündem :

1- Açılış ve divan seçimi

2- Yönetim kurulu faaliyet raporu okunması

3- Denetim kurulu raporu okunması

4- Yönetim kurulunun ibrası

5- Denetim kurulunun ibrası

6- İstifa nedeni ile geçici olarak üye atanan yönetim kurulu üyeliği

için seçim yapılması

7- 2019 bütçesinin değerlendirilmesi ve onayı

8- Yönetim kurulunca kurucular kurulu üyeliğine teklif edilen

kişilerin oylanması

9- Dilek ve temenniler

TRABZON ARAŞTIRMALARI MERKEZİ VAKFI

Bağdat Cad., No: 483-10, Çatalçeşme, Kadıköy, İstanbul

tel. 216. 362 35 55 faks 216. 362 35 54

e-posta . tamev@tamev.org


Paylaş