• YOLU TRABZON'DAN GEÇEN SANATÇILAR SERGİSİ- KİTABI


  Ressam-Prof. Aydın AYAN

  Çağdaş Türk Resim ve Heykel Sanatının çıkış noktasını taş çatlasa Tanzimat Dönemi’ne dek geriye götürebiliriz. Ondan önce resim adına yapılanlar el yazması kitapların sayfalarını süsleyen ve en kabadayısı kitap sayfalarının boyutlarında olan minyatürlerdir. Minyatür deyince hemen aklımıza herkesin ulaşabileceği Devlet-i Ali Osman’ın her yöresinde üretilebilen ve geniş kitlenin istem-sunum olgusu ile bağlantılı bir resim türü gelmesin. El yazması kitaplar da, bu kitapların içinde yer alan minyatürler de devletin ileri gelenlerinin; padişah, sadrazam, vezirler ve benzeri üst

  Yazının Devamı İçin Tıklayınız YOLU TRABZON’DAN GEÇENLER  Bülent Baş

  İstanbul’un 1204 yılında Katolikler tarafından işgali üzerine, Bizans Hanedanlık ailelerinden Kommenoslar, İmparatorluğun devamını tesis etmek amacıyla Trabzon’a gelip yerleşirler. Trabzon’u seçmelerinin nedeni elbette ekonomik ve siyasi stratejik nedenlere dayanıyordu. Sanata ve kültüre önem veren Kommenoslar, İstanbul egemenlikleri esnasında, halen ayakta duran birçok mimari ve sanat eserinin oluşturulmasında rol oynamışlardı.

  Yazının Devamı İçin Tıklayınız TRABZON SANAT HAYATININ TARİHTEN KALAN İZLERİNE BİR BAKIŞ  Kemal İskender

  Karadenizli olmak bir ayrıcalıktır, Trabzonlu olmak ise bundan daha büyük ve de daha başka türden bir ayrıcalıktır. Kuşkusuz konumu gereği her bölge ya da kentin o insan üzerinde etkili olan; belirleyici özellikleri vardır. Hele o insan soyuyla sopuyla yıllar boyu o bölge ya da kentte yaşamışsa/yaşıyorsa… Ve de elbette ki bu farklı özelliklerin her biri, bir diğeri ile kıyaslanamayacak kadar kendi/liği/ne özgüdür. Bağlı olarak da, Karadenizli/Trabzonlu olmanın ayrıcalığı işte tam da bu bağlamda; bölgenin, kentin, insanın değerlerinden daha çok yüklü bir oranda kendine özgü olmak anlamını taşır.

  Yazının Devamı İçin Tıklayınız Karadenizlinin Toplumsal Genetiği