• TRABZON ARAŞTIRMALARI MERKEZİ VAKFI


  Tamev'in Amacı ve Çalışma Alanları

  Vakfın amacı Trabzon ve çevresinin dil, tarih, kültür, doğa, ekonomi ve eğitim konularında araştırma yapmak, yapılan çalışmaları toplumun bilgisine sunak, böylelikle ülkemizin kültürel, ekonomik gelişmesine ve çağdaşlaşmasına katkıda bulunmak.

  Faaliyet Alanları:

  Vakıf, amacını geliştirmek için aşağıdaki alanlarda calışmalarını yapar:
  • Trabzon'un tarihsel, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerini tesbit etmek, ortaya çıkarmak.
  • Tarihsel belge, yayın, film, afiş, fotoğraf vb. Güç bulunan yayınları bir araya getirerek Trabzon Arşivi'ni kurmak ve korumak, bu arşivi her türlü modern teknolojik imkanları kullanarak ilgililerin kullanımına sunmak.
  • Yokolma süreciyle karşı karşıya bulunan tarih, kültür ve insan değerlerinin teknolojik imkanlar kullanılarak tesbiti ve uzun süre korunabilmeleri için teknik önlem almak Trabzon halk sanatlarının, kültürünün ve doğasının sunduğu Trabzon Müzesi'ni kurmak ve işletmek
  • Tarihsel, kültürel ve sanatsal değerlerinin bozulmasını ve yokolmasını önlemek, korumak ve restore edip tanıtmak.
  • Trabzon ve çevresinin tanıtımı amaçlayan kültürel amaçlı turistik geziler düzenlemek, bu gezilerin tanıtım ve reklamını yapmak.
  • Örnek turistik girişimlerde bulunmak, tesisler açmak, kiralamak, işletmek
  • Festival, panel, sempozyum, anma toplantıları düzenlemek.
  • Trabzon ve çevresinin doğal ve mimari zenginliklerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  • Yasal koşullara uymak ve gerekli izin ve ruhsatları almak kaydıyla, her düzeyde eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması işe kurslar, yaz okulları ve seminerler düzenlemek. İlgili kurumlar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, vakıflar ve derneklerle iletişim kurarak ortak faaliyetler düzenlemek, dayanışma sağlamak
  • Trabzon konusunda araştırma ve inceleme yapanlara destek sağlamak, yapıtların yayınlanmasına ve dağıtımına katkıda bulunmak, teşvik ödülleri vermek, yarışmalar düzenlemek.
  • Ülke kültürüne, eğitimine, bilimine ve sanatına, edebiyatına katkıda bulunmuş olanlara yardımcı olmak, huzurevi açmak. Gerçek ve tüzel kişilerle kısmen veya tamamen sponsorluk

  İlk Kurucu Üyeler

 • İzzet Gündağ KAYAOĞLU (vefat)
  Mustafa DUMAN
  Bilgin AYGÜL
  Bülent BAŞ

 • Kurucular Kurulu Üyeler Listesi

 • Akın ALGAN
  Akif HAMZAÇEBİ
  Ali Kemal TUFANYAZICI
  Aydın AYAN
  Bekir GERÇEK
  Bilgin AYGÜL
  Bülent BAŞ
  Celalettin ALGAN (vefat)
  Coşkun OFLUOĞLU
  Ekrem L. Duman
  Ekrem İMAMOĞLU
  Emine KUĞU
 • Erdal ATALAY
  Ergun GÜRSOY
  Erkan ÖNSEL
  Eşay ÖNGÜR
  Y. Feyza AKYÜZ
  Gülnaz Teymur GEZGİN
  Hamdi Beşir YÜKSEL
  Hüseyin KARAER
  İbrahim CAN
  İhap SUBAŞI
  İzzet Gündağ KAYAOĞLU (vefat)
  Kadri ÇOBAN
 • Kamil SARUHAN
  Kudret EMİROĞLU
  Mustafa DUMAN
  Mustafa Kemal DUMAN
  Mustafa Kemal Sayıl (vefat)
  Necdet ERGÜNEY
  Necmettin KARADUMAN (VEFAT)
  Nedret SEKBAN
  Onur ÖYMEN
  Orhan AKAN
  Ömer Faruk CİRAVOĞLU
  Ömer KAYAOĞLU (vefat) 
 • Öner CİRAVOĞLU
  Raif ÖZBEN
  Süleyman Saim TEKCAN
  Şenay ERYAVUZ
  Taşkın OFLUOĞLU
  Tayfun PİRSELİMOĞLU
  Taylan ÜNER 
  Vehbi TOSUN
  Volkan KONAK
  Volkan SEYMEN
  Yılmaz BAHADIR
  Yusuf KATİPOĞLU (vefat)

 • Yönetim Kurulu

  Başkan: Erdal Atalay
  Başkan Yardımcısı: Bülent Baş
  Genel sekreter: Mustafa Kemal Duman
  Muhasip Üye: Ali Kemal Tufanyazıcı
  Üye: Bilgin Aygül
  Üye: Feyza Akyüz
  Üye: Ekrem L. Duman

 • TRABZON ARAŞTIRMALARI MERKEZİ VAKFI SENEDİ

  Vakıf Senedi ( Değişiklik İşli 2017 )
  Vakıf Senedi ( Değişiklik 2017 )
  Vakıf Senedi ( 1997 )
  Vakıf Senedi ( Değişiklik 1997 )


Trabzon ile ilgili web siteleri:

Trabzon Belediyesi Tanıtım Filmi:
http://www.trabzon.bel.tr/Trabzon/Bolum1.html

Genel Bilgi:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Trabzon_(il)
http://www.trabzon.gov.tr/
http://www.trabzon.org/
http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/ana-sayfa/1-34504/20130120.html
http://www.karalahana.com/karadeniz/trabzon.htm

木瓜粉嫩公主酒酿蛋效果。木瓜含有的丰富木瓜酵素和维生素A可刺激女性分泌更多的荷尔蒙激素产后丰胸。对丰胸有很大帮助。其实在生活中可以丰胸的食物远不止这些,我们都要有善于发现的眼睛,尽量不要挑食粉嫩公主酒酿蛋,从而既达到饮食均衡,又能使自己更自信,一举两得,何乐而不为丰胸食物